Xóa Chấp Thế Chấp Nhà Đất

Hotline: 0903 332 332

Email: hothanhhoaks@gmail.com

Xóa Chấp Thế Chấp Nhà Đất

THỦ TỤC XÓA THẾ CHẤP

1. Quy định về thế chấp

     Theo quy định tại Điều 317 Bộ luật dân sự năm 2015 thì thế chấp tài sản được hiểu là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp). Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

     Trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

     Trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ gắn với tài sản đó thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

     Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

BẤT ĐỘNG SẢN Q7 | DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT Q7

                                                          Thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ

2. Thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ

2.1. Hồ sơ xóa thế chấp sổ đỏ

     Điều 31 nghị định 83/2010/NĐ- CP quy định về hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất thì hồ sơ đề nghị xóa đăng ký thế chấp bao gồm:

Đơn đề nghị xóa đăng ký giao dịch bảo đảm/ Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp (Mẫu số 03/XĐK) (Bản gốc);

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận được cấp qua các thời kỳ;

Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của bên nhận thế chấp trong trường hợp Đơn yêu cầu chỉ có chữ ký của bên thế chấp; (Bản gốc)

Giấy tờ chứng minh nhân thân của người nộp hồ sơ; trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền thì phải có Văn bản ủy quyền.

2.2. Thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ

     Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký vào sổ địa chính hoặc Sổ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai và chứng nhận vào Đơn yêu cầu đăng ký.

     Nếu có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP và khoản 1 Điều 9 Thông tư 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT thì Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.

     Đối với trường hợp của bạn thì bạn có chia sẻ là đã làm hoàn tất thủ tục xóa thế chấp. Như vậy, khi thực hiện việc xóa thế chấp xong thì Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ chỉnh sửa trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình nhà bạn, thể hiện qua việc gạch dòng chữ thế chấp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà bạn đi và ký xác nhận, đóng dấu của giám đốc hoặc phó giám đốc của cơ quan đăng ký đất đai cho bạn. Như vậy, việc bạn làm mất tờ rời của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó thì bạn có thể đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai cấp lại cho mình dựa trên hồ sơ lưu trữ.

     Trong trường hợp cơ quan không cung cấp cho bạn được tờ rời đó thì phải thông báo lý do và hướng dẫn cho bạn cách giải quyết. Nếu không hướng dẫn hoặc không tìm được hồ sơ xóa thế chấp của bạn thì bạn làm một đơn đề nghị lên Văn phòng đăng ký đất đai để được xem xét và giải quyết đối với trường hợp này của gia đình bạn.

CÔNG TY TNHH TV - ĐT BẤT ĐỘNG SẢN MINH HÒA

BẤT ĐỘNG SẢN Q7 | DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT Q7 Địa chỉ: 88 Đường 23, P. Tân Quy, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

BẤT ĐỘNG SẢN Q7 | DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT Q7 Email: hothanhhoaks@gmail.com

BẤT ĐỘNG SẢN Q7 | DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT Q7 Hotline: 0903 332 332 ( Ms. Hòa )

BẤT ĐỘNG SẢN Q7 | DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT Q7 Website: www.dichvuphaplynhadat.com.vn 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline