Tách Thửa, Hợp Thửa

Hotline: 0903 332 332

Email: hothanhhoaks@gmail.com

Tách Thửa, Hợp Thửa

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ QUY ĐỊNH VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN TÁCH VÀ HỢP THỬA ĐẤT

Cơ sở pháp lý điều chỉnh điều kiện tách, hợp thửa đất là các văn bản pháp luật sau:

2. ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT

Những người có nhu cầu tách thửa, hợp thửa đất phải tuân thủ diện tích tối thiểu được tách phù hợp với quy định của UBND cấp tỉnh đối với từng địa phương. khi thực hiện tách thửa phải theo quy định ở Khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, rằng:

Trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký và đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất. Và trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu. Thì chủ thửa đất sẽ phải chịu những hậu quả sau:

Theo khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP cho phép tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu. Nhưng với điều kiện phải đồng thời hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa.

3. ĐIỀU KIỆN HỢP THỬA ĐẤT

Các điều kiện hợp thửa đất theo quy định của pháp luật như sau:

tách thửa đất, hợp thửa đất

4. THỦ TỤC TÁCH THỬA, HỢP THỬA ĐẤT

4.1. Chuẩn bị hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất theo quy định của pháp luật

Dựa theo khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như sau:

Lưu ý: Trong trường hợp có thay đổi số giấy chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân hoặc địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất phải nộp thêm các giấy tờ như sau:

4.2. Trình tự thực hiện thủ tục

Bước 1. Nộp hồ sơ

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ giấy tờ hoặc chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trao “Phiếu tiếp nhận” cho người nộp hồ sơ.

Bước 3. Giải quyết

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện các công việc như sau:

Bước 4. Trao kết quả

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã. Để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết trường hợp tách thửa, hợp thửa đất.

Thủ tục để tách thửa, hợp thửa đất đúng quy định

5. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT KHI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn sẽ được tính như sau::

CÔNG TY TNHH TV - ĐT BẤT ĐỘNG SẢN MINH HÒA

BẤT ĐỘNG SẢN Q7 | DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT Q7 Địa chỉ: 88 Đường 23, P. Tân Quy, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

BẤT ĐỘNG SẢN Q7 | DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT Q7 Email: hothanhhoaks@gmail.com

BẤT ĐỘNG SẢN Q7 | DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT Q7 Hotline: 0903 332 332 ( Ms. Hòa )

BẤT ĐỘNG SẢN Q7 | DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT Q7 Website: www.dichvuphaplynhadat.com.vn 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline