HỒ SƠ THUẾ

Hotline: 0903 332 332

Email: hothanhhoaks@gmail.com

HỒ SƠ THUẾ

QUI TRÌNH NỘP THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nộp hồ sơ kê khai thuế hoàn thiện với cơ quan thuế cấp quận/huyện nơi Bất động sản được giao dịch. Hồ sơ được duyệt trong vòng 03 ngày làm việc. Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ nộp thuế của bạn để xác nhận số thuế bạn sẽ phải nộp.

Nộp thuế tại kho bạc nhà nước theo chỉ định của cơ quan thuế. Thông thường như hiện nay để việc nộp thuế được dễ dàng thuận tiện cho người dân bạn thường nộp tại các ngân hàng có sự liên kết và chỉ định của kho bạc quận/huyện.

Nhận phiếu xác nhận đã nộp tiền thuế từ kho bạc hoặc ngân hàng và quay lại cơ quan thuế để nhận lại giấy xác nhận đã nộp thuế của cơ quan thuế.

HỒ SƠ KHAI THUẾ BAO GỒM:

Thông tin chúng tôi diễn giải chỉ có giá trị tham khảo. Quí vị muốn rõ thông tin và chi tiết hơn xin truy vấn tìm kiếm về văn bản pháp luât gốc.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline